Tel: 502 237 139

Spółka Nelba powstała w 1991 roku w Wągrowcu.

Początkowo, jako spółka cywilna, zajmowała się głównie produkcją sit do maszyn papierniczych. W ciągu 15 lat działalności poszerzyła swoją ofertę o urządzenia oraz kompletne maszyny stosowane w przemyśle celulozowo – papierniczym.

Odbiorcami produktów są polscy i zagraniczni producenci papieru, tektury oraz papieru toaletowego. Aż 85% wielkości sprzeda¿y stanowi eksport, głównie do Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Bułgarii, Izraela i Turcji.

Ponadto spółka oferuje doradztwo i nadzór podczas montażu ww. maszyn i urządzeń.

Od 2004 roku Nelba prowadzi działalność jako spółka jawna.