Tel: 502 237 139

Firma Nelba ma w swojej ofercie wykonywanie projektów układów przygotowania masy dla maszyn typu tissue, tissue crescent former, liner i flutin liner. Poza projektowaniem nowych układów oferujemy również modernizacje istniejących układów dla podłączenia sita górnego maszyn typu liner i flutin liner. Ponadto oferujemy doradztwo przy doborze urządzeń przygotowania masy np. pomp, sortowników.

Oprócz projektów firma Nelba zajmuje się także fizycznym wykonywaniem układów przygotowania masy na maszynie.

W skład oferty firmy Nelba wchodzą ponadto urządzenia i podzespoły urządzeń do obróbki masy papierniczej takie jak:

 • rozwłókniacz wirowy pionowy (hydropulper)
 • taśmociąg hydropulpera
 • separator zanieczyszczeń ciężkich
 • wirnik wysokiego stężenia dla hydropulpera
 • piasecznik
 • sortownik sortowania zgrubnego
 • sortownik wibracyjny
 • sortownik ciśnieniowy odrzutu
 • hydrocyklony
 • zbiornik oczyszczania (klarowania) wody obrotowej
 • kadź I wody podsitowej z korytem (tzw. SILO)
 • kadka stałego poziomu masy
 • kadka stałego poziomu wody
 • sita rozwłókniaczy
 • sita sortowników ciśnieniowych
 • sita sortowników wibracyjnych
 • separatory układów próżniowych
 • wentylatory układów próżniowych

Zajmujemy się także modernizacja i regeneracją istniejących urządzeń przygotowania masy oraz oferujemy doradztwo techniczne przy zakupie części używanych.