Tel: 502 237 139

Mieszadła poziome
Mieszadło o osi poziomej Mieszadło z napędem za pomocą przekładni pasowej. Wyposażone w korpus montażowy do wbudowania w ścianę zbiornika (mocowanie boczne). Silnik montowany na podstawie żelbetowej lub stalowej. 1 szt.
1 szt.
Mieszadło o osi poziomej Mieszadło z napędem za pomocą przekładni pasowej. Wydłużony wał łożyskowany w obudowie z zintegrowanym kołnierzem mocującym (mocowanie boczne). Silnik jest montowany na podstawie żelbetowej lub stalowej. 1 szt.
Mieszadło o osi poziomej Mieszadło z napędem za pomocą przekładni pasowej. Wydłużony wał łożyskowany w obudowie z zintegrowanym kołnierzem mocującym (mocowanie boczne). Silnik jest montowany na podstawie żelbetowej lub stalowej. 2 szt.
1 szt.