Tel: 502 237 139

Firma Nelba ma w swojej ofercie wykonywanie kompletnych nawijaków dla maszyn typu tissue, liner i flutin liner.

Produkowane przez nas nawijaki przystosowane są do prędkości roboczej 600m/min i średnicy nawijanego tambora do 1800mm.

Oprócz wykonywania kompletnych nawijaków oferujemy również  modernizacje istniejących nawijaków takie jak:

  • modernizacja układu ramion wtórnych
  • skracanie płaszcza cylindra nawijaka
  • modernizacje ramy nawijaka dla zwiększenia średnicy nawijanego tambora

Poza podanymi powyżej modernizacjami oferujemy także przeglądy techniczne oraz regeneracje podzespołów istniejących nawijaków.

Ponadto oferujemy urządzenia i podzespoły takie jak:

  • urządzenia do automatycznego załadunku wałków tamborowych
  • urządzenie do wyjmowania wałków tamborowych z tambora (rozbrajania tamborów)
  • urządzenie do automatycznego zaprowadzenia wstęgi na nawijak
  • wałki tamborowe rozprężne
  • wałki tamborowe
  • drągi tamborowe
  • skrobak cylindra nawijaka

Oprócz tego oferujemy doradztwo techniczne przy zakupie i montażu części używanych.