Firma Nelba ma w swojej ofercie kompleksowe wykonywanie projektów maszyn papierniczych typu tissue, tissue crescent former, liner i flutin liner.

Oferujemy wykonanie:

 • dyspozycji rozmieszczenia budynków oraz rozk?adu pomieszcze? w budynkach
 • projektu maszyny
 • wytycznych ustawienia maszyny w hali oraz dyspozycje fundamentowe dla maszyny projektu linii przygotowania masy
 • dyspozycje rozmieszczenia i fundamentowania urz?dze? przygotowania masy
 • wykonanie projektów nap?dów i sterowania dla poszczególnych podzespo?ów maszyny
 • dyspozycje ustawienia i fundamentowania nap?dów
 • dyspozycje dla wykonania do?ów podmaszynowych i systemu kana?ów
 • dyspozycje umiejscowienia i fundamentowania urz?dze? odbioru i obróbki produktu gotowego
 • wykonywanie rysunków detalicznych elementów i podzespo?ów
 • wykonanie fizyczne projektowanych elementów i podzespo?ów
 • modernizacje istniej?cych maszyn
 • wykonanie nowych maszyn z wykorzystaniem istniej?cych elementów
 • wykonywanie podzespo?ów i urz?dze? do zamontowania w istniej?cych uk?adach maszyn papierniczych
 • monta?u maszyn
 • pomoc przy monta?u i rozruchu maszyn (szef monta?)
 • doradztwo techniczne

Firma Nelba dysponuje w?asnym zapleczem konstrukcyjno – warsztatowym pozwalaj?cym jej na wykonywanie maszyn od projektu do produktu fina?owego.

projekt
Projekt costfdffsdfgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsddgsdgsdgsgsdgam
Projekt costfdffsdfgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsddgsdgsdgsgsdgam
 Patrick Murray Womens Jersey Ben Chiarot Authentic Jersey
Daniel Norris Womens Jersey